Spolehlivé řešení

pro dálkové odečty

a online služby

indikátor topných nákladů, měřič tepla, měřák na topení, ITN

Indikátory topných nákladů

E-ITN 30 je elektronický přístroj určený k měření tepla, resp. poměrovému rozdělování nákladů. Indikátor topných nákladů E-ITN 30 je plně dvoučidlový.

neovlivnitelný bytový vodoměr, bytové vodoměry, dálkový odečet, metra šumperk, apator

Vodoměry 

Bytový vodoměr Apator doplněný o rádiový modul Metry Šumperk kombinuje přesné měření spotřeby vody se spolehlivým způsobem dálkových odečtů.

odečtová jednotka pro ITN indikátory a bytové odoměry dálkový odečet online

Odečty a rozúčtování

Srozumitelné rozúčtování ročních nákladů z naměřených hodnot. Statistiky a vývoj spotřeby. Rozesílání informací uživatelům, splnění povinností vyplývajících z EED.

1. On-line odečty měřidel

2. Rozesílání informací - EED

3. Roční vyúčtování nákladů

Pomůžeme Vám najít správné řešení.

Systém centrálních odečtů CRS 40 slouží k bezkontaktnímu odečtu dat vysílaných rádiovými měřiči tepla, indikátory topných nákladů E ‑ITN 30 a rádiovými moduly pro vodoměry E­ RM 30. Díky němu, můžete mít informace o spotřebě tepla a vody každý den v roce. Jakoukoliv chybu nebo ovlivnění lze navíc velice rychle odhalit a sjednat rychlou a efektivní nápravu.

Z uložených dat dále můžeme poskytovat dodatečné statistiky a informace o vývoji spotřeby. Tak se dá mnoho problémů spojených např. s nadměrnou spotřebou některých obyvatel řešit již v průběhu zúčtovacího období.

Měření

Dálkové odečty

Rozúčtování nákladů

Váš partner pro spravedlivé rozúčtování nákladů.

Měření Výhodou metody měření tepla na otopném tělese (na rozdíl od systémů měřících teplotu v pokoji) je, že registruje i odebrané teplo unikající z místnosti pootevřeným oknem. Indikátory na topeních také nereagují na jiné zdroje tepla, než jsou radiátory. Mohou se tedy instalovat i v kuchyních. Naše důvěra v kvalitu nabízených měřidel se odráží v nadstandardních záručních dobách. Na přístroje nabízíme záruku po celou dobu životnosti, tj. až 10 let.

 

Dálkové odečty Díky integrovanému rádiovému vysílači není vyžadována při odečtech naměřených hodnot přítomnost uživatele bytu a zároveň nedochází ke vstupu cizích osob do bytu. Data z elektronických indikátorů topných nákladů i bytových vodoměrů jsou přenášena kódovaným signálem. Tím je zabezpečeno automatizované a bezchybné zpracování údajů. Aktuální stavy měřidel můžete mít on-line k dispozici na webových stránkách. 

Rozúčtování nákladů Přesně zpracované hodnoty z bytových měřidel jsou podmínkou pro spravedlivé rozúčtování nákladů mezi koncové uživatele. Můžeme zpracovat jak samostatné vyúčtování ročních nákladů na teplo, tak i komplexní vyúčtování všech služeb spojených s bydlením (např.: voda, výtah, úklid, apod.) a to včetně zahrnutí měsíčních záloh. Garantujeme nejen soulad se zákonnými předpisy, ale také jednoduchost a srozumitelnost výsledného dokumentu.

-

  • Jihomoravský kraj

-

  • Česko

-

  • Olomouc

-

  • Olomoucký kraj

-

  • Ostrava

-

  • Moravskoslezský kraj

Měřiče tepla Ostrava Brno Olomouc